Firemní rozvoj.

Koučování neslouží k tomu, abyste pouze zjistili, co je vaše slabé místo ale vede k odhalení potenciálu a jeho využití. S firmami spolupracuji v oblastech:

 • Management koučink / Executive Coaching.
 • Koučink obchodních zástupců a obchodníků v terénu.

 • Výkonostní koučink / Performance Coaching.

 • Mentoring.

Koučink pro manažery.

Nalezněte svůj potenciál, to v čem jste dobří a co skutečně chcete dělat a jak. Jsem připravena s vámi hledat odpovědi na otázky, cesty a kroky ke změně a úspěchu.

 • Zdá se vám, že pouze pracujete a nemáte čas skutečně žít?

 • Hledáte cesty, jak efektivněji řídit lidi a zlepšit výsledky?

 • Chcete lépe motivovat lidi a využít jejich potenciál?
 • Máte pocit vyhoření?

Témata.

Každý firemní koučink vychází z analýzy rozvojových potřeb a stanovení cílů, které máme společně dosáhnout. Získáte nezávislý pohled zvenčí a uvědomíte si, jaké kroky vedou k úspěchu.

 • Identifikace aktuálních výzev a požadovaných výsledků.

 • Pomoc koučovaným manažerům při sestavování akčních kroků a motivace k jejich plnění.

 • Stanovování konkrétních a měřitelných cílů a jejich evaluace.

Někteří klienti:

Lektorka, kouč, mentor, moderátor, řečník.

Sdílím zkušenosti z podnikání, mezinárodních projektů, školení a koučování. Věřím v práci na sobě a seberozvoji. Ráda se dívám na svět očima nevidomých, se kterými běhám jako trasérka.

Domluvme si setkání.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.