Měření na InBody 230?

Víte, kolik máte ve svém těle SVALŮ, TUKŮ, VODY a dalších látek? Chcete konečně znát své tělo a hubnout nebo získávat svalovou hmotu s rozumem? Toto a mnohem více Vám prozradí ANALÝZA TĚLA na certifikovaném lékařském přístroji InBody 230 včetně konzultace a doporučení. Objednejte sitermín na telefonu 603 848 330 nebo mailem miluse@juroskova.cz

Co vše je možné změřit pomocí InBody 230?

1. URČENÍ OBEZITY

Přístroj vás zváží a z vámi zadané výšky, věku a pohlaví vypočte:

  • BMI (Body Mass Index): jeho hodnota ukazuje, zda je vaše hmotnost přiměřená k výšce vašeho těla a věku (avšak tento parametr není vhodný pro všechny osoby, mnohem důležitější je znát poměr tukové hmoty ku hmotě aktivní neboli svalové a také obsah vody v těle).
  • Procento tělesného tuku (PBF): množství vašeho celkového tuku – podkožního i meziorgánového v procentech.
  • Poměr objemu boků a pasu (WHR): hodnotí riziko spojené s rozložením tuku nacházejícím se v centrální části těla, které je spojené zejména s kardiovaskulárními chorobami.
  • Minimální kalorická potřeba těla (BMR): množství energie v kaloriích, které vaše tělo potřebuje každých 24 hodin pro pouhé zajištění základních životních funkcí jako je dýchání nebo oběh krve (tzn. není zde započtená energie potřebná na vykonávání ostatních aktivit, jako je chůze, práce, sport…).

2. SLOŽENÍ TĚLA

Dozvíte se, kolik kilogramů z vaší celkové hmotnosti tvoří svalová tkáň, kolik tuková tkáň a jakou hmotnost vašeho těla tvoří voda. Vedle každé hodnoty je zobrazen i referenční interval (neboli rozmezí, ve kterém by se měla konkrétně vaše hodnota nacházet) pro každou veličinu, s ohledem na vaše tělesné parametry.

3. ROZLOŽENÍ SVALŮ A TUKŮ V TĚLE

Získáte informace o tom, jakým množstvím v kilogramech svalů a tuku jsou tvořeny jednotlivé části vašeho těla. Konkrétně je tělo během měření rozděleno na jednotlivě měřené a hodnocené oddíly, kterými jsou trup, pravá a levá, horní a dolní končetina. Zjistíte tedy, zda jsou vaše končetiny a horní i dolní oddíl těla rovnoměrně zformovány. Přístroj navíc vyhodnotí, kolik kilogramů svalů a tuku by pro vás bylo vhodné celkově přibrat či naopak zredukovat.

4. TIPY NA POHYB ANEB KOLIK SPÁLÍM KDYŽ …

Analýza také poskytne výčet nejrůznějších sportů s přesným výpočtem spotřebované enegie za jednotku času přímo na konkrétní osobu. Jelikož množství spotřebované energie se liší od jednotlivce. Neboli laicky – každý bude spalovat různé množství energie, ačkoliv jde o ten samý sport.

5. ZHODNOCENÍ VAŠEHO TĚLESNÉHO SLOŽENÍ

I sám přístroj Vám poskytne na základě zjištěných výsledků komentář a následné doporučení. Mimo tento výstup Vám však poskytne náš výživový poradce odborný výklad a detailní vysvětlení všech údajů včetně doporučení týkající se stravovacích návyků a pohybové aktivity.

Na jakém principu přístroj funguje?

InBody využívá nejnovější technologii DSM-BIA (přímo rozdělující více-frekvenční bioelektrická impedanční analýza). Jedná se „vylepšenou“ technologii bioelektrické impedanční analýzy (BIA) Ta funguje na principu rozdílného šíření elektrického proudu nízké intenzity v různých biologických strukturách (aktivní svalová tkáň se tedy díky vysokému obsahu vody chová jako dobrý vodič, tuková tkáň je naopak izolátorem). Podstatou DSM- BIA je to, že na rozdíl od předchozí technologie měří tělo ne jako „jeden válec“, ale roděluje ho na pět měřených oddílů, což umožňuje mnohem přesnější výsledky měření a širší využití přístroje u různých typů lidí. Další rozdíl je ve frekvenci použitého elektrického proudu. Zatímco BIA používá proudu o jednotné frekvenci 50 kHz, DSM-BIA pracuje s více frekvenčním proudem. Díky tomu je možné změřit i takové parametry, jako je vnitrobuněčná a mimobuněčná voda, jelikož proudy o vyšší intenzitě, se kterými DSM-BIA též pracuje, umožňují proniknout i skrz buněčné membrány.

Kde měření probíhá?

  • Brno nebo dle dohody.

Cena měření?

  • Analýza složení těla na InBody 230 Vyšetření na InBody 230 bez interpretace podrobných výsledků – zaslání mailem: cena 200,- Kč
  • Analýza složení těla na InBody 230 Vyšetření na InBody 230 s interpretací výsledků a doporučení vhodné pohybové aktivity a životosprávy, zaslání výsledků mailem: cena 300,- Kč