image
Cvičím, trénuji… Je to kondiční trénink anebo pozitivní energie a cesta ke zdraví?

Člověk prý buď trénuje a maká s jasným cílem anebo vnímá cvičení jako spirituální záležitost směřující ke zdraví.

Čeština je bohatý a nádherný jazyk a spojka ANEBO je v této větě pro mě velmi důležitá. Říká, že já dělám obojí. Podíváme-li se do Slovníku spisovné češtiny, zjistíme, že spojky a a nebo mají odlišné funkce. Spojka a vyjadřuje prosté slučování jako třeba ve větě běhám a občas chodím na spinning. To je pravda, někdy na spinning opravdu chodím. Naproti tomu spojka nebo spíše označuje různé alternativy, které v konečném důsledku mohou být vzájemně neslučitelné. Anebo tedy říká, že pro mě platí oboje. Ráda bych se zlepšovala, dobrý výsledek mě potěší, ale ta cesta k umístění na bedně je asi víc.
 

image
 
 

Četla jsem, že lidé by měli více cvičit a najít si cestu a vychutnávat si pozitivní energii, kterou pohyb přináší. Nemusí si nutně klást ve sportu konkrétní cíle, ale užívat si a prožívat tu cestu a radost, kterou pohyb přináší. Není nutné se upnout na konkrétní cíl (www.vlastiklysak.cz). Já jsem na tu cestu před pár lety vyrazila a myslím, že už jsem kousek cesty ušla.

Ale nekončím a jdu dál. Ty fotky dělí skoro deset let.

 
 
 

image