Koučování v terénu pro zvyšování prodeje

Koučování v terénu je nejefektivnější metodou rozvoje dovedností. Koučovaný okamžitě aplikuje vše do praxe, učí se při práci (on job coaching) a firma neztrácí čas obchodníka v terénu a obrat. Naopak při koučování prodáváme.
Jak to bude probíhat:

  • Kouč jede na spolujízdu s obchodním zástupcem, chodí s ním na obchodní jednání.
  • Před každým obchodním jednáním vede obchodního zástupce k nastavení cílů pro návštěvu a po návštěvě jej nejprev vede k sebereflexi a následně dává zpětnou vazbu. To znamená, že po každé návštěvě obchodní zástupce hodnotí prodjní rozhovor a pak dale pracuje s koučem na jeho zlepšování.
  • Na začátku dne proběhne standardní koučovací “sezení”, kdy si nastavíme cíle na den a take to, jak budeme splnění cílů koučování hodnotit.
  • Na konci dne koučovaný obchodní zástupce spolu s koučem dohodnou akční kroky na následující období.