Vůbec si koučování neumím představit. Jak to probíhá?

Vycházím z přístupu solution focused coaching – koučování orientované na řešení problému a během rozhovoru se řídím těmito zásadami:

  • klient si sám na začátku určí téma,  o kterém si přeje mluvit,
  • koučování je proces, málokdy má smysl jedno koučovací setkání, počítejte s 5 až 6 koučovacími schůzkami,
  • obvykle 1 schůzka = 1 téma / problém s cílem vyřešit jej,
  • téma i rozhovor může klient kdykoliv přerušit nebo změnit  bez udání důvodu,
  • obvyklá délka je 45 až 60 minut, maximální délka rozhovoru je 90 minut, což je však výjimečné, většinou pouze na úplném začátku koučinku
  • náš rozhovor je zcela důvěrný,
  • pokud klient chce, může hned na místě dostat zápis ve formě fotografie mého záznamu
  • při koučinku po telefonu nebo Skype můžete obdržet zápis ve formě fotografie mailem.

Kdo je kouč?

Odpovím nejprve tím, kdo kouč není. Kouč není terapeut ani psychiatr.  Koučování je pro zdravé, nemohu Vás léčit a ani se s Vámi nebudu brodit v minulosti
Kouč není poradce nebo konzultant. Při koučování vám nebudu Vám nabízet řešení, ze kterých budete vybírat, ale budu s Vámi hledat nové pohledy a možnosti, o kterých jste nejspíše ani nepřemýšleli.

Svými otázkami Vám pomohu začít přemýšlet nad tím, jaký jste manažer nebo jakým manažerem, partnerem nebo kolegou chcete být, jak komunikujete nebo vedete obchodní jednání. Při koučování Vás nebudu učit nové manažerské techniky ani taktiky vyjednávání nebo komunikační dovednosti.  Pokud byste mě chtěli a potřebovali více jako poradce nebo trenéra, můžeme se domluvit. Ráda s vámi budu jako poradce nebo trenér spolupracovat, ale nebudeme tomu říkat koučování a ani to nebude koučování.

Popovídat si mohou s kamarádkou nebo kamarádem? Proč s koučem?

S kamarádem nebo kamarádkou si možná u piva, kávy nebo skleničky vína vylijete své srdce a oni vás vyslechnou. Možná Vás utěší nebo odsouhlasí všechny křivdy, se kterými jste se jim svěřili. Ale neposunou vás dál.

Kolik to stojí?

Cena je smluvní. Poskytuji slevy pro maminky na rodičovské dovolené, studenty nebo lidi v těžké životní situaci.