S firmami spolupracuji v oblastech:

  • Koučink obchodních zástupců a obchodníků v terénu, spolujízdy
  • Manažerský koučink / Executive Coaching
  • Výkonnostní koučink / Performance coaching
  • Mentoring

 

Témata

  • Identifikace aktuálních výzev a požadovaných výsledků
  • Pomoc koučovaným manažerům při sestavování akčníck kroků a motivace k jejich plnění
  • Stanovování konkrétních a měřitelných cílů
  • Stanovení kritérií pro evaluaci dosaženého pokroku
  • Doprovod nejen v době koučovacího setkání, ale také zajištění návaznosti postupu